Welkom op de homepage van de Parochie Sint-Pieter te Maastricht.

Pastoor mgr. Jan Vries.

Kapelaan Miguel Pascual Coello.

Parochiesecretariaat.

Sint-Pieterkelderke.

Ursulinenweg 18a.

Pastoor

Mgr. Jan Vries

O.L.V.-plein 7, 6211 HD Maastricht.

Tel. 043-321 3854

Alléén in dringende gevallen: 06-2198 6873.

De pastoor is voorzitter van het kerkbestuur.

Voor een persoonlijk gesprek of bezoek van

pastoor Vries kunt u ook contact opnemen met het parochiesecretariaat. Pastoor Vries en/of Kapelaan

Miguel zijn elke vrijdag van 10:30-12:00 uur aanwezig op het parochiekantoor voor een persoonlijk gesprek met onze parochianen, tenzij ze verlet zijn door andere taken.

Kapelaan

Miguel Pascual Coello

O.L.V.-plein 7, 6211 HD Maastricht.

Tel. 043-321 3854

Kerkgebouwen

Sint-Pieter Beneden  Route

H. Petrus, 550 zitplaatsen

Sint Maternusstraat 15, Maastricht,

Koster: Dhr. H. Koch, tel. 043-362 2312

Sint-Pieter Boven  Route

Allerh. Verlosser en H. Petrus, 350 zitplaatsen. 

Ursulinenweg 2, Maastricht,

Koster: Dhr. J. Rosier, tel. 043-321 4385

 

Sint-Pieter Beneden.Sint-Pieter Boven.Sint-Pieter Boven interieur.Lourdesgrot.St. Lambertuskapel.Tuespetrus.

Parochiesecretariaat  Route

Sint-Willibrordusstraat 12, 6212 CB Maastricht.

Tel. 043-321 4694 Fax 043-323 3560.  

Openingstijden:

maandag:               18.30-20.30 uur;

dinsdag t/m vrijdag: 10.00-12.00 uur.

Algemeen e-mailadres: info@parochiesintpieter.nl

Algemene vragen, uw verzoek of opmerking: contactformulier

Voor misintenties: contactformulier misintenties

Kerkhof  Route

Aan de Ursulinenweg 2 rondom de kerk van Sint-Pieter Boven.

Openingstijden:

1 mei tot 1 oktober: 09.00 - 20.00 uur,

1 oktober tot 1 mei: 09.00 - 17.00 uur.

Beheerder / contactpersonen:

Dhr. en Mevr. P. Swaen-Mordang

Tel. 043-321 4419 of 06 - 40388778

Wijzigingen doorgeven/grafhuur e.d.: ga naar kerkhofbeheer

Het kerkhof is online te bezoeken via Het kerkhof van St. Pieter bij Maastricht 'Op de Berg'. U hier tevens uitgebreid lezen over kerken, kapellen en kerkhofhistorie.

Parochiezalen

Sint-Pieterkelderke  Route

Sint-Willibrordusstraat 12.

Beheerder: Dhr. J. Gulikers, Sint-Willibrordusstraat 7

Tel. 043-321 1326

Aon de Slouw  Route

Achterzijde van Ursulinenweg 20.

Beheerder:

Dhr. L. Schoenmakers, Burg.Ceulenstraat 114

Tel. 043-321 6506

Bankrekeningen van de parochie

SNS Bank (t.n.v. Parochie H. Petrus):

IBAN: NL41SNSB0858242907 BIC: SNSBNL2A 

 

ING (t.n.v. Kerkbestuur H. Petrus):

IBAN: NL37INGB0001056363 BIC: INGBNL2A

 

ING: (t.n.v. R.K. Kerkhof Sint-Pieter op de berg p/a Tuindersstraat 5, 6212 GP Maastricht):

IBAN: NL57INGB 0004011981 BIC INGBNL2A

 

Zie verder: Stipendia en Kerkbijdrage

Sitemap

Navigatie voor iPad gebruikers zonder flashapp:

Onze parochie werkt samen met de parochie van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming van Maastricht,

ook bekend als "de Slevrouwe".

Deze webpagina's zijn geoptimaliseerd voor Internet Explorer. Webdesign, Personal Computer Helpdesk (P.C.H.) © 2010-2016. Foto's: Breur Henket, tenzij anders vermeld.